เนื้อหา :

– แนะนำโปรแกรม Autodesk Revit
  Architecture
– รู้จักหน้าจอโปรแกรม Autodesk Revit
  Architecture User Interface
– การใช้คำสั่งโปรแกรม Autodesk Revit
  Architecture
– การกำหนดหน่วยการเขียนแบบ Project Unit
  Setting
– การเขียนเส้นGrid และ Level
– การเลือกวัตถุแบบต่างๆ
– การเขียนเส้นผนัง
– การใส่เสาในงานสถาปัตยกรรม
– การโหลด Family
– การใส่ประตูหน้าต่าง Placing Doors and
  Windows
– การสร้างพื้น ฝ้าเพดาน
– การสร้างหลังคา
– การใส่คำอธิบายประกอบ Annotation
– การทำงาน 3D View เพื่อให้เห็นภาพสามมิติ

ลงทะเบียน

12,500฿ 6,000฿ / คอร์ส
  • ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาเองนะครับ