เนื้อหา :

– แนะนำโปรแกรม Autodesk Revit
– รู้จักหน้าจอโปรแกรม Autodesk Revit User Interface
– การใช้คำสั่งโปรแกรม Autodesk Revit
– การกำหนดหน่วยการเขียนแบบ Project Unit Setting
– การเขียนเส้น Grid และ Level
– การเลือกวัตถุแบบต่างๆ
– การเขียนเส้นผนัง
– การใส่เสาในงานตกแต่งภายใน
– การโหลด Family
– การใส่ประตูหน้าต่าง Placing Doors and Windows
– การสร้างพื้น ฝ้าเพดาน
– การกำหนด Elevation View ในงาน Interior
– การใส่คำอธิบายประกอบ Annotation
– การทำงาน 3D View เพื่อให้เห็นภาพสามมิติ
– การ Rendering 
– การทำ Sheet และ ปริ้นส์งาน 

ลงทะเบียน

12,500฿ 7,500฿ / คอร์ส
  • ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาเองนะครับ