เนื้อหา :

– แนะนำโปรแกรม
– กำหนดหน่วยการเขียนแบบ
– การใส่เส้น Grid และการใส่เส้นระดับ
– การเขียนคลองรากฐาน
– การเขียนฐานราก
– การ Edit ฐานราก
– การโหลด Family จากฐานข้อมูล
– การใส่เสาโครงสร้าง
– การแก้ไขวัตถุ Edit Element และการใส่คานชั้นที่ 1
– การแก้ไขวัตถุ Edit Element และการใส่คานชั้นที่ 2
– การเขียนพื้นโครงสร้างชั้น ที่ 1,2
– การเขียนโครงสร้างหลังคาทรงจั่ว (Gable Roof)
– การเขียนโครงสร้างหลังคาทรงปั้นหยา (Hip Roof)
– การใส่เหล็กเสริมในโครงสร้าง
– การใส่สัญลักษณ์ต่างๆ ในงานโครงสร้าง
– การใส่ระยะ (Dimension)
– การทำรายการต่างๆ
– การเขียนรายการประกอบแบบโครงสร้าง
– การใส่กรอบกระดาษและแผ่นงาน

ลงทะเบียน

12,500฿ 6,000฿ / คอร์ส
  • ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาเองนะครับ