คุณสมบัติของผู้เรียน :

1. นักเรียนหรือนักศึกษา ต้องไม่มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม สำหรับการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Autocad มาก่อน

2. บุคคลทั่วไป ต้องไม่มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม สำหรับการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Autocad มาก่อน

3. ต้องเป็นนักศึกษา ในระดับ ปวช หรือ ปวส ที่กำลังจะเริ่มเรียน วิชาเขียนแบบ 

4. ต้องเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาใกล้เคียงเช่น สาขาก่อสร้าง, โยธา ที่กำลังจะเริ่มเรียน โปรแกรม Autocad

5. น้องๆนักเรียน ตั้งแต่ ม.4-5-6 ที่สนใจใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Autocad เพื่อเตรียมไปศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรม ภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ออกแบบจัดสวน, ออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาวิชาชีพวิศวกรรม โยธา, สาขาช่างก่อสร้าง

ลงทะเบียน

5,000฿ / คอร์ส
  • ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาเองนะครับ