คุณสมบัติของผู้เรียน :

1. นักเรียนหรือนักศึกษา ต้องไม่มีประสบการณ์ การใช้โปรแกรม Sketch up ในการทำภาพ 3 มิติ Perspective มาก่อน

2. บุคคลทั่วไป ต้องไม่มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Sketch up ในการทำภาพ 3 มิติ Perspective มาก่อน

3. น้องๆนักเรียนตั้งแต่ ม.4-5-6 ที่สนใจใช้โปรแกรม Sketch up ในการทำภาพ 3 มิติ Perspective เพื่อเตรียมไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ออกแบบจัดสวน, ออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาวิชาชีพวิศวกรรมโยธา, สาขาช่างก่อสร้าง

ลงทะเบียน

5,000฿ / คอร์ส
  • ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาเองนะครับ